Foredrag

Formidlerforeningen tilbyder forskellige foredrag.

Teknisk: Foredragene er billedforedrag medmindre andet er nævnt. Vi bruger Power Point, der kan afvikles fra en projektor. Vi kan tage en snak om det tekniske i forvejen for at være sikker på det virker.

Varighed: Foredrag er som regel på 1 timer, eller 1,5 timer hvis der er interesse. Der er tid til at stille spørgsmål efter foredraget.

Pris på foredrag. (Prisen er for op til 50 deltagere.)

For private firmaer: 4000 kr.

For offentlige institutioner 3000 kr.

For frivillige organisationer og almene foreninger 2500 kr.

Rabat: Foredrag til 2000 kr. og under. Ring eller skriv for at aftale rabat, fx, når der er et særligt socialt sigte, ved mindre grupper.

Oversigt over foredrag

Emnerne i listen er organiseret historisk.

Spørg efter det du ikke ser: Vi laver gerne nye foredrag på opfordring. Blandt andet om lokalområder i København og omegn.

Indenfor Voldene – om tiden frem til ca. 1850

Fup og Fakta om Tordenskjold.

Foredraget handler om Peter Wessels liv og bedrifter, der gjorde ham til søhelten Tordenskjold. Det er afsæt for at fortælle om havnen og flåden i 1700-tallet, hvor Danmark var en maritim stormagt i krig og fred. Tordenskjolds liv og død er omgærdet af vilde historier og myter, som Morten Lander Andersen dykker ned i.

Foredragsholder: Morten Lander Andersen.

Byen brænder

København brændte i 1728 og 1795. Hør om de uheld og fejltrin, der gjorde brandene så ødelæggende. Foredraget fortæller om kampen mod ilden, og hvordan det indre København stadig er præget af de to katastrofer. Brandene er dokumenteret i flere malerier, stik og beretninger fra tiden.

Foredragsholdere Thomas Warburg og Paul Hartvigson.

Slaget i Classens Have – Danmark i Napoleonskrigene

I 1807 var København i brændpunktet for en verdenskrig. Hør om storpolitik, militær og kampene omkring det Classenske landsted på Østerbro. Og gode tips til at finde sporene i nutidens Københavns gadenavne og de mange kanonkugler man kan finde indmurede i bygningerne.

Foredragsholder Morten Lander Andersen

H.C. Andersens København

I 1819 kom en stor dreng til København. Han blev senere en stor digter, og det er et eventyr i sig selv. Vi kan følge hans vej rundt i Kongens København gennem dagbøger, eventyr digte og erindringer, som bliver læst op og illustreret med billeder. Samtidig med HC Andersen bliver verdensberømt ændrer København og Danmark sig markant.

Foredragsholder: Jane Isabella Engelund

Guldalderen med for og bagsider

Kom ind i tiden, da borgerskabet blev den dominerende klasse i Danmark, med familiehygge og finkultur, og sit eget galleri af store ånder i det gamle København. Foredraget introducerer centrale personer i tidens elite. Men det er også en tid med fattigdom og ting der foregik mindre pæne ting bag de respektable facader.

Foredragsholder: Jane Isabella Engelund

Henrettelsespladser i København

Dødsstraf var engang retspraksis og henrettelser var pædagogisk opdragende, underholdende og tegn på civilisation. I København har der været adskillige steder, man har henrettet forbrydere. Det findes endda i en besværgelse, nogle stadig siger: Amager Halshug.

I dette foredrag med billeder og kort, ser vi nærmere på hvor de steder var og hvilke typer henrettelser der er foregået disse steder. Vi skal høre om kvalificeret dødsstraf, vippegalgen, det mobile skafot og hvorfor en finger fra en hængt tyv kan være guld værd. Det sidste har noget med magi at gøre og vi får også opskriften på at sælge sin sjæl til Fanden, hvilket også er blevet praktiseret ved henrettelsespladserne.

Henrettelser er også foregået i nyere tid, og dødsstraffen i Danmark har været en del af lovgivningen længere end man lige skulle tro.

Foredragsholder: Morten Lander Andersen

Byen vokser – fra 1850 – 1915

Underholdning i København

Vi tager en tur omkring teatre, cabaret og det hvide lærred i det forlystelsesyge København. Underholdning er både kunst, forretning og mange gode historier om stjerne impresarioer i København fra omkring 1900 og frem. Vi får styr på de store tilløbsstykker fra årti til årti. Casino, Dagmar, Scala og mange andre kendte steder.

Foredragsholder: Lone Jepsen.

Fotografiets historie i København – gennem billeder

Fra midten af 1800-tallet begynder fotograferne at indfange København, og deres billeder Foto- og videokunstner Jeanette Land Schou kigger på billede fra fotografer og atelierer fra begyndelsen, hvor det tog mange sekunder at tage et billede, og op til i starten af det 20 århundrede hvor snapshot blev tilgængeligt for menigmand.

Foredragsholder: Jeanette Land Schou

Forbrydelse og Straf – de onde gamle dage i København

I 1800-tallet voksede byen og antallet af fattige voksede med. Der var opbrud i det kendte samfund. Der var ikke sikkerhedsnet til at redde folk fra at gå til bunds. Forbrydelse blev en nødvendig levevej for mange fattige, selvom der var risiko for hårde straffe Lone Jepsen er gået i fotoarkiverne og forbryderalbums, og kan fortælle om nogle af de mennesker der befolkede underverdenen. Der var både de små fisk, der kom myndighedernes garn og nogle der bliver ganske forhærdede forbrydere.

Foredragsholder: Lone Jepsen

Børnehjemmets hemmelighed.

Hør om et af danmarkshistoriens mest besynderlige drabssager, som foregik på Østerbro.

Vilhelmine Møller var en moderne kvinde med stærke religiøse værdier. Hun kæmpede for kvinders valgret og var en kendt foredragsholder om moderne børneopdragelse.
I 1881 blev hun bestyrerinde på et børnehjem på Nygårdsvej. Samtidig kom en lille dreng i pleje, som hun fik et særligt forhold til.
Nogle år senere flyttede børnehjemmet til Strandvejen og her døde drengen under mystiske omstændigheder.

Vilhelmine brød sammen og tilstod – men hvem var hun egentlig?

Foredragsholder: Morten Lander Andersen

Carlsberg- Industrieventyr og familiedrama

Et foredrag om fremsynede erhvervsfolk og indædt familiedrama i slægten Jacobsen. Det gamle bryggeriområde Carlsberg er ved at blive lavet til en ny bydel. En gang var en ny industriby bygget på Valby Bakke. Det var stedet for en helt ny slags virksomhed præget af høj teknisk og videnskabelig standard, og smykket med spændende arkitektur. Det fortæller også historien om en strid mellem far og søn. De var uenige om brygningsmetoder og kappedes også om at støtte kunst og videnskab gennem sponsorater.

Foredragsholder: John Voldfrom

Nordhavn og Frihavn – fra hav til land

Københavns Nordhavn var oprindelig et havneanlæg ved Øresunds kyst, anlagt i slutningen af 1800-tallet. Kort efter fulgte et nyt havneprojekt, Københavns Frihavn, og et legendarisk strandareal var blevet forvandlet til industrihavn. Vi hører om forvandlingen og hvordan vi i vore tiders København stadig har rester og erindringer om det forsvundne. Nordhavn udvider sig stadig og hele området har og er i en rivende forandring til beboelseskvarterer.

Foredraget ledsages af billeder og kort, som vil udfordre de flestes fantasi for at forstå den enorme forandring Østerbro gennemgik op til år 1900.

Foredragsholder: Morten Lander Andersen

Bispebjerg Vokser op

Omkring 1900, var Nordvest og Bispebjerg et landområde hvor der var småbyggeri tuskhandel, lossepladser og vagabonder i kanten af markerne. Følg med som området kom under København  og udviklede sig med fabrikker og blandet bebyggelse. Opførelsen Grundtvigskirken fra 1919-40 indvarsler en periode, hvor der bygges gode lejligheder til den københavnske arbejderklasse. Foredraget giver også et billede af udviklingen i København og Danmark 1900 – 1940.

Foredragsholder: Paul Hartvigson

Moderne tider – 1920 og frem

Tove Ditlevsens Vesterbro

Foredraget følger Tove Ditlevsens vej fra baggården på Vesterbro til de store litterære gennembrud. Det er samtidig et portræt af det Vesterbro, hvor hun voksede op, og som spiller en central rolle i bøger som Barndommens gade og mange af hendes digte. Ud over billeder bruger foredraget også forfatterens tekster.

Foredragsholder: Paul Hartvigson

Slutspil

I de sidste måneder af besættelsen kom krigen tæt på Vesterbro og Frederiksberg, især symboliseret af fejlbombningen af den Franske Skole på Frederiksberg 21. marts 1945. Vi fortæller om de stigende konfrontationer mellem københavnerne og frem mod krigens slutning. Helt galt går det, da de allierede på dansk anmodning bomber Shellhuset. Tiden blev også præget af stikkerlikvideringer og store sabotageaktioner – fx mod Always Radio i Boyesgade. Foredraget handler om de sår som krigen satte, om det der blev husket og det der blev fortrængt.

Foredragsholder: Thomas Warburg

Sabotage Nordhavn

Foredrag om modstandskampen under besættelsen.

Med udgangspunkt i de voldsomme sabotagehandlinger i og omkring Nordhavnen i København, kommer vi nærmere på de forskellige sabotagegrupper og frihedskampens vilkår under besættelsen.

Vi hører om sabotagen, der ledte til ”stikkertalen” og den største sabotageaktion under besættelsen mod ”Riffelsyndikatet”. Vi hører også om et dramatisk forsøg på at sænke et stort tysk krigsskib i Københavns havn og om befrielsen 5. maj, som ikke forløb fredeligt på Østerbro.

Foredragsholder: Morten Lander Andersen

Kvinder i krig – kvinder i modstandskampen

Kvinder deltog i stort omfang i modstandskampen, men hvad foretog de sig egentlig?

Mød revolver Marta, de røde enker, forsyningsministeren, den illegale værtinde. trykkeren og bydrengene.
Mere end 700 kvinder endte i Frøslev som tyskernes fanger.
Kvinderne kæmpede på lige fod med mændene i modstandskampen, de deltog i mange funktioner og var ofte forudsætningen for aktionerne.

I dette foredrag vil I møde kvinder af alle slags også de ”grimme” kvinder. Kvinder der valgte samarbejdet med tyskerne.

Foredragsholder: Nina Bisgaard

Da Guld-Harald kom til byen

Byggematadoren Harald Simonsen kunne ikke komme af med sine byggematerialer efter børskrakket i 1929. Derfor begyndte han at bygge selv. Vi kigger på Guld-Haralds store armbevægelser i Aksel Møllers Have og Hostrups Have. Det er dansk funktionalisme for fuld udblæsning.

Hostrups Have ligger i øvrigt på den gamle fabriksgrund, der frem til 1927 husede Rubens Klædefabrik. Det var her – på det pæne Frederiksberg – at kvinderne kæmpede deres første arbejdskamp i 1886. Derfor snakker vi om kønsroller og arbejdskamp. Foredraget fortæller, hvordan industri, handel og trafik har formet byen.

Foredragsholder: Thomas Warburg

Kvinders ret – fra Frivilligt moderskab til rødstrømperne

Kvinders Ret er et kontroversielt emne.
I 1924, var Thit Jensen var ene kvinde ude med budskabet om Frivilligt Moderskab. Vi følger kampen de følgende årtier, hvor kvinder fik arbejde og ansvar, hvor køn, sex og rettigheder genstand for hidsig debat. Der er tale om rettigheder samfund, som vi tager for givet i dag, selvom den de gamle kønsroller kun langsomt ændrede sig. På den anden side kan debat om kvindens plads, familie, tradition, normer og køn stadig vække vild furore. Foredraget er altså også en kommentar til nutiden.

Foredragsholder: Nina Bisgaard

Dan Turèll

Forfatteren blev kendt for sine beskrivelser og iagttagelser af livet på samfundets skyggeside – især Vesterbro i København. Han eksperimenterede med form, sprog, musik, kritik, krimi og satire. Figuren Onkel Danny bliver hans folkelige gennembrud. Vi hører både tidlige og sene tekster. Dan Turèll skrev tidligt om sin død og eftermæle og til sidst (og alt for tidligt) satte sygdommen rammen for hans sidste vers. Han var også performer og debattør med en meget stor variation og rækkevidde.

Foredragsholder: Thomas Warburg og Paul Hartvigson

Da musikken så lyset

I 1960’erne blev rockmusikken flippet. Det nyeste hip var psykedelisk. Musik var ikke bare underholdning. Det kunne være bevidsthedsudvidende – ligesom de såkaldte bevidsthedsudvidende stoffer, som blev populære i visse kredse. I sommeren 1967 blev der afholdt Monterey Popfestival i USA og i England udgav The Beatles efter lang ventetid endelig ny musik – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. The Summer of Love var skudt i gang.
En væsentlig del af musikscenen var det psykedeliske lysshow. Et levende billede af flippede og syrede farver og former, der bevægede sig til musikken. Mens de fleste i USA og England først så disse lyseksperimenter i sommeren 1967, så kunne danskerne opleve det allerede i foråret 1967 ude på Bakkens nye spillested – Soho. Hvordan kunne det lade sig gøre?

Foredraget fortæller om den sære historie om en af Pink Floyds forsvundne lysmænd, som stod og producerede psykedeliske lysshows for et undrende dansk publikum.

Morten Lander Andersen har gjort en grundig research for at grave historien frem. Gennem samtaler med Pink Floyd-grundlæggeren, Syd Barretts kærester og venner, er det nu muligt at fortælle hvordan det psykedeliske lysshow kom til Danmark.
Vi ser også på den enorme indflydelse denne type kunst fik i Danmark. For mens lysshowsne forsvandt i USA og England, fortsatte de med voksende styrke herhjemme. Skolebørn kunne nogle steder få undervisning i ungdomsskolen i kunsten at lave ”syrelys”, og gennem 1970’erne kunne man ikke forestille sig en koncert uden noget spændene lys. Lysgrupperne blev anset som seriøse kunstnere på lige fod med musikgrupperne. Når man bookede en musikgruppe, bookede man også en lysgruppe.

Foredraget fortæller den syrede historie og man får også et unikt lille lysshow at se, sammensat af en de gamle danske lyskunstnere specielt sammensat til dette foredrag.

Foredragsholder: Morten Lander Andersen

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close