Projekter

Status maj 2017

Foreningen arbejder på projektet Vandrende Vælgermøder, med støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg. Der gennemføres en række korte vandringer med deltagelse af borgere og lokale kandidater til Borgerrepræsentationen til Kommunalvalget i november 2017. En række emner af lokal betydning diskuteres undervejs. Formidlere fra foreningen skal fungere som ordstyrere.

Se program for Vandrende Vælgermøder, juni 2017

Foreningen arbejder også på projekter med byvandringer og undendørs undervisning med skoler i København, og et projekt med formidling af lokalhistorie og nyt fra bydelene til bevægelseshæmmede ældre og ensomme ældre.

Foreningen forbereder vandringer i lokalmiljøerne for nytilflyttede beboere på københavnske kollegier.